توضیحات

سایت پوشاک فریلی در برگیرنده سادگی و معرفی مدلهای لباس این برند ایرانی است. تولید مانتو و لباسهای ایرانی با جدیدترین مد و البته زیبایی مهمترین ویژگی برند فریلی است.

مشتری: خانم اسماعیلی
خدمات ارائه شده

طراحی گرافیک اختصاصی وب سایت, پیاده سازی سیستم محتوا

تاریخ انجام پروژه: اسفند ماه 1394
وضعیت : فعال
پروژه های مشابه