توضیحات

کارگاه مهندسی درسان صنعت ، بعنوان یکی از بهترین تولیدکنندگان دستگاه های جواهرتراشی و تراش سنگ قیمتی و نیمه قیمتی در ایران فعالیت میکند. جذابیت بصری در نمایش دستگاه ها از نقاط برجسته این طراحی سایت بحساب می آید.

مشتری: پیام قدردان
خدمات ارائه شده

طراحی گرافیک اختصاصی وب سایت ،سایت، ورود اطلاعات اولیه به صورت One Page، ثبت در موتورهای جستجوگر و سئو

تاریخ انجام پروژه: دی 1393
وضعیت : فعال
پروژه های مشابه