توضیحات

طراحی سایت برای خاندان بزرگ بهدین در برگیرنده شجرنامه و اخبار پیرامون این خانواده است. 

مشتری: –
خدمات ارائه شده

طراحی گرافیک اختصاصی وب سایت، پیاده سازی سایت و ورود اطلاعات

تاریخ انجام پروژه: مهر 1395
وضعیت : فعال
پروژه های مشابه