طراحی سایت پوشاک فریلی

توضیحات پروژه

سایت پوشاک فریلی در برگیرنده سادگی و معرفی مدلهای لباس این برند ایرانی است. تولید مانتو و لباسهای ایرانی با جدیدترین مد و البته زیبایی مهمترین ویژگی برند فریلی است.

امتیاز نوشته post

نام مشتری :

خانم اسماعیلی

وضعیت :

فعال

تاریخ انجام پروژه :

اسفند ماه 1394

خدمات ارایه شده :

طراحی گرافیک اختصاصی وب سایت, پیاده سازی سیستم محتوا